05.11.2010-12:00
Bakan Çubukçu, '18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar Bakanlığımızın stratejik planındaki öncelik sırasına göre kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmeye çalışılacak olup eğitim politikalarını belirlemede önemli rol oynayacaktır' dedi.18. Milli Eğitim Şurası, genel kurulda alınan kararların değerlendirmesinin yapılmasıyla sona erdi. Şuranın kapanış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, 18. Milli Eğitim Şurası'nın 1 Kasım'da başladığını anımsatarak, şuranın ''Eğitimde 2023 Vizyonu''nu belirlemeye katkı sağlayacak önemli kararlara imza atılarak tamamlandığını söyledi. Bakan Çubukçu, şöyle devam etti: ''Ülkemiz, 2023 vizyonu çerçevesinde bilgi temelli bir toplum için insan kaynaklarını geliştirme, iletişim kaynaklarını yaygınlaştırma, kaynakların verimli kullanılmasını sağlama, eğitimle ilgili gerekli yasaları çıkarma, stratejik alanlarda özgün ürün hedefi araştırma-geliştirme ve üretim gerçekleştirme, rekabet gücü yüksek bilgi temelli ekonomiye dönüşümü sağlama, toplumsal farkındalık, etkin katılım ve görev sorumluluğu yaratma, dönüşüm sürecini ortak bir modele yöneltme ve gerekli değişiklikleri zamanında yapma gibi stratejik amaçları öngörmektedir. Eğitim sisteminin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların eğitim ihtiyacını iyileştirmesi ve yaygınlaştırılması, eğitimde şeffaflık ve hesap verebilirlik, eğitime erişim ve kalite ilişkisinin güçlendirilmesi, öğrenci başarısını ölçme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri ve daha birçok alanda çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.''
 
ŞURADA 220 KARAR ALINDI
 
18. kez gerçekleştirilen Milli Eğitim Şurası'nda ''Eğitimde 2023 Vizyonu'' başlığı adı altında belirlenen konuların ön hazırlık dokümanlarındaki görüşlerin de göz önüne alınarak tartışıldığını belirten Bakan Çubukçu, hazırlanan raporların genel kurulda müzakere edilerek verilen önergelerin gündeme konulduğunu ve sonuçta çalışmalara ışık tutacak çok önemli kararların alındığını belirtti. Şuraya ilişkin bilgiler de veren Bakan Çubukçu, ''Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Meslek Gelişimi'' konusunda 33 karar alındığını, verilen 37 önergeden 15'inin kabul edildiğini, ''Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği'' konusunda 61 karar alındığını, verilen 45 önergeden 16'sının kabul edildiğini belirtti. ''İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması'' konusunda 46 karar alındığını ve verilen 94 önergeden 56'sının kabul edildiğini ifade eden Bakan Çubukçu, ''Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi'' konusunda 46 karar alındığını, verilen 53 önergeden 13'ünün kabul edildiğini; ''Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme'' konusunda ise 34 karar alındığını, verilen 25 önergeden 9'unun kabul edildiğini kaydetti. Bakan Çubukçu, 18. Milli Eğitim Şurası'nda toplam 220 karar alındığını söyledi. Alınan kararların genel sekreterlik tarafından gerekli redaksiyon yapıldıktan sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanacağını belirten Bakan Çubukçu, ''Kararlar, Bakanlığımızın stratejik planındaki öncelik sırasına göre kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmeye çalışılacak olup eğitim politikalarını belirlemede önemli rol oynayacaktır'' diye konuştu.           
 
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, bu kararların okul öncesinden, yükseköğretime kadar bütün öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, akademi çevreleri ve millet açısından olumlu sonuçlar verecek çalışmalara da kaynaklık edeceğini vurguladı.

51483