İ Ç İ N D E K İ L E R

 

BöLÜM I

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı

Türk Millî Eğitim Sistemi

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BöLÜM II

Ocak 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Sürekli

BöLÜM III

MEB 2001-2005 Çalışma Programı

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.
M.Kemal ATATÜRK

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

İŞ TAKVİMİNDE YER ALAN ÇALIŞMA KONULARININ AYLARA  GÖRE   SAYISAL DAĞILIMI

BöLÜM I

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı

Türk Millî Eğitim Sistemi

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BöLÜM II

Ocak 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Sürekli

BöLÜM III

MEB 2001-2005 Çalışma Programı

Aylar

Faaliyet Sayısı

Ocak 

150

Şubat

30

Mart

49

Nisan

46

Mayıs

55

Haziran

49

Temmuz

37

Ağustos

24

Eylül

27

Ekim

25

Kasım

13

Aralık

13

Toplam

518

2006 YILI MEB İŞ TAKVİMİ PDF Dökümanını İndirmek İçin Tıklayınız

 

Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan “2006 Yılı MEB İş Takvimi” Bakanlık Makamının 02/02/2006 tarih ve 421 sayılı olurları ile Yayımlar Dairesi Başkanlığınca 500 bastırılmıştır.