<<< geri   

Anasayfa Duyurular #

BİLGİSAYARLI EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI

 

Aşağıdaki dökümanı okuyarak ülkemiz geleceğine göstereceğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

       Türkiye, birçok Avrupa ülkesinde eksikliği hissedilen genç bir nüfusa, etkin biçimde kullanılmayı bekleyen kaynaklara ve yeni nesle daha iyi bir gelecek yaratma kararlılığına sahiptir. Bu üç etkenin bir araya gelmesi, ülkemizin ve insanımızın kısa sürede büyük atılımlar yapmasını sağlayacaktır. Önemli olan, eksikliklerimizi zamanında fark edip, enerjimizi, birikimimizi ve bilgimizi bu eksiklikleri giderme yolunda kullanmamızdır.

       Bu yönde bir adım atarak Sayın Başbakanımızın himayelerinde Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile Bakanlığımız, 5 Haziran 2005 günü "Bilgisayarlı Eğitime Destek" Kampanyasını başlatmıştır.

       Bilgisayar artık tüm dünya insanları için bir gerekliliktir. Öte yandan bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT), küresel çapta iletişimin yanı sıra, daha hızlı ve etkin eğitim imkanları da sağlamaktadır. Üretken nesiller yetiştirebilmek için bu teknolojilerden yararlanmamız gerekirken devlet kaynakları ne yazık ki yetersiz kalmaktadır.

       Türkiye'nin metropolü İstanbul'da bile, 15-17 yaş grubundaki gençlerin %33,7'si İnternet'i hiç kullanamıyor. İstanbul'da yaklaşık 71 öğrenciye bir bilgisayar düşerken bazı gelişmiş ülkelerde bu oran, birkaç öğrenciye bir bilgisayar olarak gerçekleşmektedir.

       Maddi imkansızlıklar nedeniyle evine bilgisayar alamayan öğrencilerimizin, bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) ile okul sıralarında tanışmalarını sağlamak hepimizin üzerine düşen bir görevdir.

       Eğitime ilk etapta 300 bin bilgisayar bağışını hedefleyen "Bilgisayarlı Eğitime Destek" projesinde bağışlar ayni veya nakdi olabilir. TBMM'den geçen ve şu anda yürürlükte olan 5281 sayılı kanuna göre satın alınıp okullara bağışlanan bilgisayarlar için KDV muafiyeti getirilmiştir. Ayrıca bu çerçevede yapılan tüm harcamalar 4842 sayılı yasa gereğince gider gösterilerek vergi matrahından düşürülebilecektir.

       Böylesine büyük bir projede sizlerin de payının olması; bizleri, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği adına çok mutlu edecektir. Türkiye'nin geleceğini değiştirmek sizin elinizdedir. Yapacağınız yardımlar ve liderlik, kamuoyunu da etkileyecektir. Bu sosyal sorumluluk çalışması, değerli katkılarınızla hedefine ulaşacaktır.

       Toplanan bağışlarla satın alınan bilgisayarlar Bakanlığımıza teslim edilecek ve daha sonra ihtiyaç tespit edilen okullara iletilecektir. Bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bağışladıkları miktarla satın alınacak bilgisayarların diledikleri okula, ilçeye ve ile tahsis edilmesini isteyebileceklerdir.

       Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir inançla ve yeni umutlarla yüzünü dünyaya dönüyor. Çocuklarımızın bu yeni dünyada hak ettikleri yeri alabilmeleri için, üzerinize düşen görevi yerine getirmeniz dileği ile en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.

T.C. Milli Eğitim Bakanı
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

 

 

 

BİLGİSAYARLI   EĞİTİME   DESTEK  KAMPANYASI   HAKKINDA BAZI   BİLGİLER:

KAMPANYAYA NASIL ULAŞILIR ?

 • Kampanya Danışma Hattı 444 0 632'dir. Her ilde Eğitime %100 Destek Projesi yetkililerinin yanıtlandırdığı bu hatlardan "Bilgisayarlı Eğitime Destek" Kampanyası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, konuyla ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
 • Bilgi almak, yetkililerle iletişim kurmak, hesap numaralarını, ihtiyacı bulunan okul bilgilerini vb. öğrenmek için kampanya resmi internet sitesi adresi  www.bilgisayarliegitimedestek.org  olarak belirlenmiştir.

KAMPANYAYA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

EĞER;

HANGİ OKULA BAĞIŞTA BULUNACAĞINIZA KARAR VERMEDİYSENİZ:

Bağışlarınızın, Bakanlığımız örgütünce ihtiyacı olduğu belirlenen eğitim kurumlarına (il ve ortaöğretim okullarına) verilmesini, dağıtımının yapılmasını tercih ediyorsanız.

 • Maddi bağış ta bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, banka (havale, EFT, kredi kartı) ve SMS yoluyla, diledikleri tutarda yardım yapabileceklerdir. Kampanya süresince toplanan parayla Devlet Malzeme Ofisi üzerinden, MEB tarafından belirtilen spesifikasyonlarda bilgisayar, bilgisayar donanım ve yazılımları ile bunlara ilişkin hizmetler alınarak, yine MEB tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi okullara iletilecektir. Bu şekilde bağış yapmak için üç farklı seçeneğiniz bulunmaktadır:
  • Banka yoluyla nakit bağış için (YTL) :

  - T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi ANK : 3974914-5004

  - Türkiye Vakıflar Bankası MEB Bürosu ANK : 00158007284385977

  - İş Bankası Meşrutiyet Şubesi ANK : 836000

  - Oyak Bank Kızılay Şubesi ANK : 4730461-MT-001

  - Akbank Kızılay Şubesi ANK : 0129911 - 4

  - Halk Bankası Bahçelievler Şubesi ANK : 05 000 601

  - Finansbank Ankara Şubesi : 128 81 863

  • SMS yoluyla nakit bağış için (YTL) :

Kampanyaya bağışta bulunmak isteyenler, Avea aracılığıyla 7555'e kısa mesaj (SMS) göndererek her mesajda 5 YTL'lik bağışta bulunabilirler.

   • Depolara bilgisayar bağışı için:

Ayni yardımda bulunmak, yani bilgisayar satın alarak destek vermek isteyenler için ayrıca Ankara ve İstanbul'da 2 adet toplama merkezi (depo) bulunmaktadır. Bakanlığımıza ait olan bu merkezlerin detay bilgileri aşağıdaki gibidir:

- Ankara: "Bilgisayarlı Eğitime Destek Ankara Toplama Merkezi," Akşam Sanat Okulu, Teknik Okullar - ANKARA, Tel: 0.312.212 34 72

- İstanbul: "Bilgisayarlı Eğitime Destek İstanbul Toplama Merkezi," Akşam Sanat Okulu, Bahçelievler - İSTANBUL, Tel: 0.212.441 43 06

EĞER;
HANGİ OKULA BAĞIŞTA BULUNACAĞINIZA KARAR VERDİYSENİZ:

Doğrudan okullara bilgisayar, bilgisayar donanım ve yazılımı bağışında bulunmak ve bu bağışlarında KDV muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin izlemeleri gereken süreç aşağıda maddelendirilmiştir:

-Bağışta bulunmak istediğiniz okulun bulunduğu ilçe veya ilin Eğitime %100 Destek Projesi İl Koordinatörü ile 444 0 632 numaralı telefondan veya http://www.egitimedestek.meb.gov.tr/iletisim.php adresinde bulunan bilgileri kullanarak iletişime geçin.

-Bağışlayacağınız bilgisayar/yazılım/donanım veya ilgili hizmetlerin adet ve teknik özelliklerini gösteren bir listeyi görüştüğünüz koordinatöre iletin.

-Koordinatör bağışın teknik özelliklerinin uygun olup olmadığını ( "Bakanlığa bağlı Eğitim Kurumlarına Alınacak veya Bağışlanacak Bilgisayar, Çevre Birimleri ve Yazılımlarının Asgari Teknik Özelliklerine Ait Şartnameler" e göre) inceleyip, bağışın teknik özelliklerini içeren listeyi de ekleyerek 2 kopya halinde "KDV İstisna Belgesi" düzenleyecektir.

-Hayırsever, eki ile birlikte "KDV İstisna Belgesi"ni satıcıya teslim edecek;

-Satıcı, düzenleyeceği faturanın açıklama bölümüne "... İlçe/il koordinatörlüğünün düzenlediği ...tarih ...sayılı belge uyarınca KDV uygulanmamıştır." ifadesini yazarak KDV hesaplamayacaktır.

-Alınan bilgisayar, yazılım, donanım mal ve hizmetleri okullara bağışlanabilir;

veya

-Alınan bilgisayar, yazılım, donanım mal ve hizmetleri Ankara ve İstanbul illerimizde, yukarıda iletişim bilgileri verilen depolara bağışlanabilir.

Bu kampanyaya katılarak; çocuklarımız, gençlerimiz, ülkemizin geleceği için göstermiş olduğunuz ilgiye, duyarlılığınız ve sorumluluk sahibi uygarca tutumunuzdan ötürü teşekkür ederiz