<<< geri   

nerdeyim

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kardrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Okul öncesi eğitim kurumlarında (ana okulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı) ek ders ücreti karşılığında görevlendirilecek 7200 adet kadrosuz usta öğretici ile ilgili açıklamalar 14.08.2003 tarihinde 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Kadrosuz Usta Öğretici Kadrosuna Müracaat Nasıl Yapılacaktır?

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar dilekçe ile il Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesi ile ilgili duyuru, eğitim seminerinin yapılacağı tarih ve görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemler il Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır.

Kadrosuz Usta Öğretici Kadrosuna Müracaat şartları:

2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılında illerde görevlendirilecek kadrosuz usta öğretici kadrosuna aşağıdaki özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
1.Yüksek öğretim kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans ve Ön Lisans Programı mezunları,
2.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, 2000-2001, 2001-2002 veya 2002-2003 Eğitim-öğretim yıllarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar,
3.Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programına kayıt yaptırıp, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar ile seminere katılamayanlar,
4.Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinden mezun olup, kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlarla bugüne kadar hiç görev alamayanlar.

Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların müracaatları kabul edilecektir.

Kadrosuz Usta Öğretici Kadrosuna Müracaatları Kabul Edilmeyecek Olanlar:

*İlgili yönetmeliklerde belirtilen genel ve özel şartları taşımayanlar,
*Lise ve dengi okul mezunları,
*Lise ve dengi okul mezunu olup ellerinde kurs belgesi olanlar (METGE dahil),
*Lise ve dengi okul mezunu olup seminere katılma belgesi almış olanların,
müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecek, bunlara hiçbir şekilde görev verilmeyecektir.

Eğitim Semineri düzenlenmesi:

Kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesi ile ilgili olarak iller tarafından belirlenen süre içinde müracaatların alınmasından sonra, "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince eğitim seminerine katılması gerekenler için en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenecek ve seminer sonunda kursiyerlerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Eğitim seminerine katılmadan doğrudan görevlendirilecek olanlar:

Aşağıda belirtilen adaylar 2003-2004 Eğitim-öğretim yılı içim düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim seminerine tabi tutulmadan görevlendirme tablosunda yer alan öncelik sırasına göre doğrudan görevlendirileceklerdir.
1-Üniversitelerin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans bölümlerinden mezun olanlar,
2-Üniversitelerin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Ön Lisans bölümlerinden mezun olanlar,
3-2000-2001, 2001-2002 ve 2002-2003 Eğitim-öğretim yıllarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar,

Eğitim seminerine katılacak adaylar:

2003-2004 Eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticiler için düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim seminerine aşağıda belirtilen adaylar katılacaklardır.
1-Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıt yaptırdığı halde bugüne kadar eğitim seminerine hiç katılmayanlar,
2-Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, bugüne kadar eğitim seminerine hiç katılmayanlar,
3-2000, 2001 veya 2002 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıt yaptıranlarla, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlardan puanlarını yükseltmek isteyenler,
4.2000, 2001 veya 2002 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katılarak, kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlardan seminere izleyici olarak katılmak isteyenler.

Daha önceki yıllarda eğitim seminerine katılıp da kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanların durumu:

2000, 2001 veya 2002 yıllarında en az 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar bu yıl düzenlenecek seminere katılmayacaklardır. Ancak, bunlar 2003-2004 Eğitim-öğretim yılı için düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim seminerine tabi tutulanlarla birlikte değerlendirilerek görevlendirme tablosundaki puan üstünlüğüne göre görevlendirileceklerdir.

Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslar:

a-Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmeleri aşağıdaki tabloda belirtilen öncelik sırasına göre yapılacaktır.

GÖREVLENDİRMELERDE
ÖNCELİK SIRASI
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1
Yüksek öğretim kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları,
2
Yüksek öğretim kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Ön Lisans Programı mezunları,
3
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar(Görevlendirmelerde; öğrenim durumu, kadrosuz usta öğretici olarak başarılı çalışma süresi ve puan üstünlüğü kriterleri esas alınacaktır),
4
Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programına kayıt yaptırıp, 2000, 2001 veya 2002 yıllarında en az 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar, 2003-2004 Eğitim-öğretim yılı için düzenlenen en az 60 saatlik eğitim seminerine tabi tutulanlarla birlikte yapılan değerlendirme sonucundaki puan üstünlüğüne göre,
5
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, 2000, 2001 veya 2002 yıllarında en az 60 saatlik eğitim seminerine katılarak okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar(Görevlendirmelerde; öğrenim durumu, kadrosuz usta öğretici olarak başarılı çalışma süresi ve puan üstünlüğü kriterleri esas alınacaktır),
6
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, 2000, 2001 veya 2002 yıllarında en az 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar, 2003-2004 Eğitim-öğretim yılı için düzenlenen en az 60 saatlik eğitim seminerine tabi tutulanlarla birlikte değerlendirme sonucundaki puan üstünlüğüne göre,

 

O ilde ikamet etmediği halde başka bir ilden gelerek görev almak isteğinde bulunanlardan durumları uygun olanların görevlendirilmeleri de yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sırasına uyularak yapılacaktır. Şartları eşit olanların değerlendirilmesinde ise o ilde daha önce görev yapanlar tercih edilecektir.

b-Görevlendirmelerde; öğrenim durumu, kadrosuz usta öğretici olarak başarılı çalışma süresi ve puan üstünlüğü kriterleri esas alınacaktır.

c-Kadrosuz usta öğreticiler; "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına uygun olarak, öncelikle bağımsız anaokulları ve anasınıflarında, ihtiyaç halinde Uygulama sınıflarında öğretmen görev ve sorumluluğu içerisinde görevlendirilecek, kesinlikle başka bir öğretmenin yanında görevlendirilmeyecektir.

Kadrosuz usta öğreticilerle sözleşme yapılması ve ödenecek ek ders ücretleri:

a-Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılacak sözleşme, okullar adına İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından; uygulama sınıflarıyla lise ve dengi okullar bünyesindeki anasınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğretici sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından imzalanacaktır.
Yapılacak tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, asil öğretmen ataması yapıldığında ve eğitim-öğretim yılı ders kesiminde görevlerinin sona ereceği vb. gibi hususlar ayrıntılı olarak belirtilecektir.

b-Kadrosuz usta öğreticilere görevlendirildikleri okula göre; günde 6 eğitim saati etkinlik yapılan okullarda haftada 30 saate, günde 8 eğitim saati etkinlik yapılan okullarda haftada 40 saate kadar görev verilecek ve ek ders ücreti ödenecektir.