<<< geri   

nerdeyim


G E N E L G E

"OKULDA AVRUPA" YARIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerde düzenlemiş olduğu "Okulda Avrupa Projesi" yarışmaları; daha yakın bir Avrupa Birliği'nin oluşturulması, demokrasi ve insan haklarının korunması, hayat şartlarının daha iyiye götürülmesi amaçları ile çalışmalarını sürdürmekte olan Avrupa Konseyi'nin ileride bu konulardaki sorumlulukları üstlenecek olan Avrupa gençlerine yönelik faaliyetlerindendir.

"Okulda Avrupa" faaliyeti Avrupa Konseyi'nin yanısıra, Avrupa Komisyonu, Avrupa Kültür Fonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmektedir. Çalışmalar, merkezi Bonn'da bulunan Koordinasyon Ünitesi tarafından yürütülmektedir. Ülkemiz Avrupa Konseyi'nin bu faaliyetlerine aktif bir şekilde iştirak etmektedir.

Yarışmaların amacı;

- Gençler arasında ortak bir Avrupa bilincini geliştirmek,

- Avrupa vatandaşları arasında kendi kültürlerini koruyarak diğer kültürlere saygılı olma fikrini benimsetmek,

- Gençlerin dikkatini Avrupa Birliği'nin problemlerine çekmek,

- Demokratik bir Avrupa'nın oluşmasında gençleri aktif rol almaya ve sorumluluk taşımaya hazırlamaktadır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

- Yarışmalar resim ve kompozisyon olmak üzere iki dalda yapılacaktır.

Her iki dalda yarışmaya;

a) 10-13 yaş,
b) 14-16 yaş,
c) 17-19 yaş grubundan Bakanlığımız bünyesindeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabileceklerdir.
d) İsteyen öğrenciler her iki dalda yarışmaya katılabileceklerdir.

 

OKULDA AVRUPA - 2001
ANA TEMA: "DAHA İYİ ÇEVRE - DAHA İYİ AVRUPA "
ALT YARIŞMA KONULARI

RESİM KONULARI:

10-13 Yaş Grubu:
Konu :Yaşamda Doğal Afetler (Afiş, suluboya, guaj boya ),

14-16 Yaş Grubu:
Konu :Ülkemizde Tarihi Eserler ve Önemi (Afiş, serbest teknik ),

17-19 Yaş Grubu:
Konu :Çevremiz ve Teknoloji (Afiş, serbest teknik),

KOMPOZİSYON ÇALIŞMALARI:

10-13 Yaş Grubu:
Konu : Çevre Kirliliğinin Olumsuz Etkileri ve Sonuçları,

14-16 Yaş Grubu:
Konu : Çevre Hakkına Saygı Bilincinin Gelişmesinde Eğitimin Önemi,

17-19 Yaş Grubu:
Konu : Kültürel Çevrenin Genişlemesi ve Hoşgörü Anlayışı,

 

DEĞERLENDİRME

1. Yarışmaya katılmak üzere okul bünyesinde seçilen çalışmalar EK-1 Bilgi Formuyla birlikte Okul Müdürlüklerince İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla İl Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecek, kesinlikle Bakanlığımıza doğrudan yazışma yapılmayacaktır. Okul veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Bakanlığımıza doğrudan gönderilecek eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

2. Yapılan çalışmalar İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında kurulacak 3 Resim, 3 Türkçe-Edebiyat Öğretmeninden oluşturulacak bir jüri tarafından, belirlenen şartlara uygunluğu göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Her yaş kategorisinden seçilecek resim ve kompozisyonlar EK-2 listedeki il kontenjanlarına göre hesaplanarak en geç 19 Mart 2001 tarihine kadar Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. (Örneğin: Adana ili 14 resim ve 14 kompozisyon seçip gönderebilecektir.)

3. Her il, EK-3'deki Bilgi Formuna uygun olarak, okullardan aldıkları bilgileri değerlendirerek il bazında yaş gruplarına göre, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve okul sayısını istatistiklerde yararlanmak üzere Bakanlığımıza mutlaka göndereceklerdir. Bu konuda okul idarecilerine gereken talimat verilerek, yaş kategorilerine göre resim ve kompozisyon yarışmalarına katılan öğrenci ve okul sayılarının tam olarak verilmesi istenecektir.

4. İllerden kontenjanları çerçevesinde yaş gruplarına göre Bakanlığımıza gönderilen resim ve kompozisyon çalışmaları Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde kurulacak resim ve kompozisyon komisyonlarında değerlendirilecek ve yaş gruplarına göre Türkiye geneli için 1., 2., 3. dereceye giren eserler belirlenecektir.

YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1. 17-19 yaş grubundan yarışmaya katılanlardan yabancı dil bilenler tercih edilecektir.

2. Öğrenciler, resim ve kompozisyonlarının arkasına yaş kategorilerini, isimlerini, ev ve okul adreslerini, telefon numaralarını, ilgi alanlarını (müzik, spor, folklor vs.) yazacaklar, ayrıca Okul Müdürlüklerince tasdik edilmiş bir nüfus cüzdanı suretini de ekleyeceklerdir.

3. Resim çalışmaları için öğrenciler aşağıdaki metodlardan birini kullanabilirler:

METOD:

EBATLAR:

Resim (Yağlı/Suluboya, Guvaj v.s.)

50 X 70 cm

Çizim (Kurşun Kalem / mürekkep lavi)

50 X 70 cm

Metal Çalışması

360 mm - 300 mm - 300 mm

Ağaç Çalışması

300 mm - 300 mm - 300 mm

Batik

50 X 70 cm

Fotoğraf

Siyah Beyaz / Renkli

* Yukarıda belirtilen ebatlara uymayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4. Kompozisyonlar düz beyaz A 4 kağıda okunaklı el yazısı ile 3 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

5. Her öğrenci kendi yaşının ait olduğu yaş kategorisindeki konularda çalışma yapacaktır. Aksi halde çalışması değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yarışmaya katılan çalışmalar 3 yıl süre ile Bakanlığımızda muhafaza edilecektir.

7. Yarışma çalışmalarının; öğrencileri teşvik etmek amacıyla okul ve ev ödevleri şeklinde yapılması uygun olacaktır. Öğretmenlerce çalışmalar yakından takip edilecek katılımın en geniş şekilde sağlanmasına çalışılacaktır.

8. Öğrencilerin eserlerinde; resim çalışmalarında arka yüzeye, kompozisyon çalışmalarında son sayfanın altına öğrenci tarafından yapıldığına dair öğretmenin imzası olacaktır.

ÖDÜLLER

 

1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri illerde resim ve kompozisyon dalında bütün yaş kategorilerinde seçilecek 1., 2. ve 3. derece eserlerinin sahipleri il imkanları ölçüsünde ödüllendirilecektir.

2. Türkiye genelinde 1., 2. ve 3. dereceye giren resim ve kompozisyon çalışmalarının sahiplerinin ödüllendirilmesi.

a) Bütün yaş kategorilerinde derece alan öğrenciler, yıl içinde Ankara'da çalışmalarının da sergilendiği bir "ÖDÜL TÖRENİ"ne davet edileceklerdir.

b) Ayrıca bütün yaş kategorilerinde 1. olan öğrencilerin öğretmenlerine de Bakanlığımızca çeşitli ödüller verilecektir.

c) Bütün yaş kategorilerinde 1., 2. ve 3. dereceyi alan öğrencilere Bakanlığımızca çeşitli hediyeler verilecektir.

d) Bütün yaş kategorilerinde ilk iki dereceye giren öğrencilere Okulda Avrupa Koordinasyon Ünitesince değeri 100 DM olan bir gümüş madalya veya sertifika verilecektir.

e) 14-16 ve 17-19 yaş kategorisi birincileri 08-16 Temmuz 2001 tarihleri arasında Avrupalı diğer gençlerle birlikte Antalya'da düzenlenecek "ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANAN ÖĞRENCİLER TOPLANTISI"na davet edileceklerdir.

f) 17-19 yaş kategorisine dahil olan öğrenciler 2001 yılı Temmuz/Ağustos aylarında 7-10 gün süre ile Avrupa ülkelerinin değişik şehirlerinde yapılacak "ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANAN ÖĞRENCİLER TOPLANTISI"na gönderileceklerdir.

Not : Genelgenin geçerlilik süresi 19 Mart 2001 tarihinde bitmektedir.

 

 

MEB Duyurular