<<< geri   

nerdeyim

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.08.0.YÖĞ.0.16.01.02-12445
04/06/2004
KONU : 2004-ÖSS ve YDS  
GENELGE
............................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
2004/44

             Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl merkezi olarak yapılan üniversitelerimize öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre Bakanlığımız, üniversitelerimiz ve güvenlik güçlerinin müşterek çalışmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kurumların, sorumluluğu birlikte taşımamaları halinde sözü edilen bu işlemlerin yapılmasına imkân yoktur.

             Bilindiği gibi, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 20 Haziran 2004 Pazar günü 144'ü ülke içinde ve biri Lefkoşa'da olmak üzere, 145 sınav merkezinde, Yabancı Dil Sınavı ise (YDS) Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra 27 Haziran 2004 Pazar günü Lefkoşa ve Devlet Üniversitesi rektörlüklerinin bulunduğu 40 merkezde yapılacaktır. Sınav merkezi yöneticileri sınav merkezinde bir üniversite birimi varsa Üniversite Rektörlüklerince görevlendirilmekte; üniversite birimi yoksa bu görev Valiliklerce görevlendirilen İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri veya Şube Müdürleri tarafından yürütülmektedir. Üniversite Rektörlüklerince görevlendirilen Sınav Merkezi Yöneticileri, başyardımcı ve yardımcılarını öğretim elemanları veya millî eğitim yetkilileri arasından kendileri seçmektedirler.

             Sınav, üniversite binaları ile Bakanlığımıza bağlı okullarda yapılmaktadır. Sınavda üniversite öğretim elemanları ile öğretmenlerimiz görev yapmaktadır.

             Sınav öncesi, sınavda veya sınav sonunda, sınav ile ilgili görevlerden herhangi birinde bir aksamanın meydana gelmesi halinde tüm kurumlarımız zor durumda kalacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için sınavla ilgili aşağıdaki önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir.

1. Sınav merkezi yöneticisi olan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri sınav evrakının gelişinden gidişine kadar kuralların eksiksiz ve güvenlik içerisinde uygulanmasını sağlayacaktır.

2. Sınavda görevlendirilen öğretmenlerimizin, çok önemli bir mazeretleri olmadıkça, görevini iade etmemeleri sağlanacaktır.

3. 20 Haziran 2004 tarihinde yapılacak 2004-ÖSS'de ve 27 Haziran 2004 Pazar günü yapılacak 2004 YDS'de, Millî Eğitim Müdürlerimiz, "Sınav Merkezi Yöneticisi" ile çok yakın ilişki içerisinde bulunacaklardır. Sınav merkezi yöneticisinin talep etmesi halinde kendilerine her türlü araç-gereç ve personel desteği verilecektir.

4. Sınavda görevlendirildiği halde görevine gelmeyen veya görevini kuralların gerektirdiği gibi yapmayan öğretmenlerimiz hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

             Bilgilerinizi ve 20 Haziran 2004 tarihinde yapılacak 2004-ÖSS'nin ve 27 Haziran 2004 Pazar günü yapılacak YDS'nin kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü önlemin titizlikle uygulanmasını rica ederim.

 
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı

 

2004-ÖSS ve YDS