<<< geri   

nerdeyim

 

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARINA
TÜRKİYE'NİN KATILIMI

 

Avrupa Birliğinin üç eğitim programı olan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim)ve Youth (Gençlik) Programına Nisan 2004 tarihinden itibaren resmen katılacağız.

Programların ikinci aşaması 2000-2006 yılları arasında uygulanmaktadır.

Programların bütçesi oldukça yüksektir. Socrates 1.850 milyon Euro, Leonardo 1.150 milyon Euro ve Youth 520 milyon Eurodur.

Socrates Programı eğitimin tüm alanlarını kapsamaktadır. 7'den 77'ye herkesin yararlanacağı bu programın çeşitli faaliyet alanları vardır. Bunlar:

Comenius (Okul Eğitimi) Programı : Okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan genel eğitimi kapsar. Program, okul ortaklıkları kurdurmakta, öğretmen ve öğrenci değişimi yaptırmakta, ayrıca; iyi deneyimlerin paylaşılması, ortak müfredat uygulamaları, dil öğrenimi, uzaktan eğitim modelleri uygulamaları, yetişkin eğitimi, hizmet içi eğitim gibi eğitimin tüm alanlarını kapsayan projelerin gerçekleştirilmesine fırsatlar sağlamaktadır. Tüm seviyelerdeki okullarımızın üye ve aday ülke okulları ile ortaklıklar kurup bu programdan yararlanması, eğitimde kalite ortaklığına gitmesi ve öğretmen ve öğrencilerimizin değişim projelerinde yer alması önemlidir.

Erasmus Yüksek Öğretim Programı: Yüksek öğretimin tüm seviyelerini kapsamaktadır. Üniversiteler arasında ortaklık kurularak öğrenci, öğretim üyesi değişikliği yapılmakta, bizim öğrencilerimiz kendi üniversitelerinin anlaşma yaptığı üye veya aday ülkelerin üniversitelerinde yarım/tam yıl okuma hakkına sahip olmakta, aynı şekilde o üniversitelerden de ülkemize öğrenciler gelmekte ve tüm masraflar program kapsamında karşılanmaktadır. Öğretim üyeleri de değişim programından yararlanmaktadır. Üniversiteler arası işbirliği projeleri bu çerçevede önemli bir yer tutmaktadır. Bu program Avrupalı öğrencilerin ve akademisyenlerin ülkemizi tanımaları açısından da oldukça önemli bir programdır. Üniversitelerimizin bir an önce kendi programlarına uygun üye ve Mayıs 2004'de üye olacak ülke üniversiteleri ile ortaklık anlaşmaları imzalamaları gerekmektedir.

Leonardo Mesleki Eğitim Programı: Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Mesleki eğitim almış kişiler, öğrenciler, genç işçiler, eğiticiler ve yeni mezunlar için üye /aday ülkelere ziyaret, eğitimcilerin ve mesleki eğitim uzmanlarının eğitimi için uluslararası değişim, tematik konularda uzmanların eğitim ziyaretleri projeleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin mesleki eğitimde kullanılmasına, mesleki eğitimde yenilik ve kaliteyi geliştirmesine ve transferine yönelik projeler, mesleki eğitimde yabancı dil ve kültür bilgisinin geliştirilmesine yönelik projeler bu program kapsamında ülkemizin yararlanacağı alanlardır.

Youth-Gençlik Programı: 15-25 yaş arası gençlerin değişim ve gönüllülük programıdır. Avrupalı gençlerin birbirlerini tanımaları ve gönüllü olarak toplumsal faaliyetlere katılmaları amaçlanmaktadır. Ülkemiz gençlerinin Avrupalı yaşıtları ile birlikte yürüteceği projeler, karşılıklı olarak birbirlerini tanımaları açısından son derece önemlidir.

Bu programlar kapsamında geçen yıl sonuna kadar 2 milyon Avrupalı öğretmen ve öğrenci değişim programlarından yararlanmıştır.

Bu yıldan itibaren ülkemizin tam katılım sağladığı bu programlardan azami ölçüde yararlanmamız gerekmektedir.

Çok sayıda projelerle bu programlara katılmalı ve AB'nin eğitim standartları konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Yapacağımız projelerle, aynı zamanda, yatırdığımız giriş parasını da ülkemize geri döndürmüş olacağız.

Programlardan Yaralanmak İçin Yapılması Gerekenler:

1 •  internete bağlı bir bilgisayar edinmek : Programları takip edebilmek, proje ortağı bulabilmek, proje çağrı zamanlarını öğrenebilmek için internete bağlı bir bilgisayar,

2 •  proje ekibi oluşturmak: Okullunuzda, İngilizce, Fransızca veya Almanca bilen bir öğretmenin de yer alacağı proje ekibinin oluşturulması,

3 •  aşağıda verilen adreslerden okul ortağı bulmak: Programlardan yararlanabilmenin en önemli şartı bir veya birkaç proje ortağının olması veya bir projenin ortağı olunması, proje ortağı bulmak için Ulusal Ajansın www.ua.gov.tr adresinden 'Comenius' sayfasına girerek 'partbase' olarak ifade edilen linklerden ortak olabileceğiniz bir proje ve ortak olabileceğiniz AB üyesi-aday ülke okulu bulmak,

Proje Ortağı Bulma Linkleri:

4 •  bir proje konusu belirlemek veya yürüyen bir projeye ortak olmak : Seçeceğiniz program türüne göre çağrı zamanlarında yayımlanan bilgiler - çağrı bilgileri www.ua.gov.tr adresinde yer almaktadır - sürekli takip edilerek, konu başlığına göre bir proje konusu belirlemek (Erken Yaşlarda Dil Öğrenimi, Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Sağlamak için Öğretmen Eğitiminde Liderlik, Öğretme Potansiyelini Değerlendirme),

5 •  proje çağrı zamanlarında başvuru yapmak : Ulusal Ajansın web sayfasında yayınlanan çağrı zamanlarının son başvuru tarihini geçirmeden başvuruyu yapmak

Proje formlarını ve programlarla ilgili detaylı bilgiyi, bu programların ülkemizde yürütülmesinden sorumlu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından ( ULUSAL AJANS) edinilebilir ( www.ua.gov.tr ).

Ayrıca www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html adresinden de bilgi alınabilir.

Proje Seçim Prosedürleri:

Komisyon Merkezli Eylemler (Brüksel'e sunulan Projeler): Programla ilgili projenin koordinatörleri önerilerini Komisyona sunar ve bir örneğini ülkesinin Ulusal Ajansına verir. Komisyon değerlendirmesini yapar ve Ulusal Ajansın da görüşünü alarak kararını verir. Finansal destek miktarını belirler.

Ülke Merkezli Eylemler (Ulusal Ajansa sunulan Projeler) : Bu eylemlerin uygulanabilmesi ve finansal destek için başvurular Ulusal Ajanslara yapılır ve ülkeler Ulusal Ajans yardımıyla seçim işlemini yürütür ve seçilen adaylara finansal yardımı yapar.

Açıklama : AB'nin bu üç eğitim programı, eğitimde fırsat eşitliğini, ortak bir mesleki eğitim politikasını, meslek standardını ve kalite birlikteliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin içinde yer alan herkese ve her okul türüne açık olan bu programlardan yararlanmak, AB'ye üyelik yolunda olan ülkemiz için çok önemlidir. Proje konuları, bir ilkokulumuzun öğrencilerinin Avrupa'daki yaşıtlarına kart yazmalarından tutun birlikte geliştirecekleri bir resim projesine kadar basit içerikli olabildiği gibi, bir ortaöğretim okulumuz öğretmenlerinin Avrupalı meslektaşları ile yapacağı yeni bir ders programı da olabilir. Özellikle programların değişim projelerinden yararlanmak ise, karşılıklı olarak birbirimizi tanımamız açısından çok önemlidir.

 

Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Türkiye'nin Katılımı