Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı Konusunda Bilgilendirme

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (ANKUZEM)

 

 

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim dalı altında Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı başlatmaktadır.

 

Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı'nın temel hedefi, sosyal hizmetin ana ilke, kuram, yaklaşım ve yöntemleri yanında insan refahını belirleyen süreçlere ilişkin nitelikli insan kaynağını geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu Program kapsamında çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve gruplarıyla çalışma; aile ve toplumla çalışma; toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen sosyal, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama; bilimsel bilginin kullanılması yoluyla birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimleri sağlamak için ilgili uygulama ve müdahale yöntemlerine dönük bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

 

Program kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenme ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilecektir. Platform üzerinde programın öğretim üyeleriyle ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabileceklerdir. İsteyen öğretim üyeleri, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilecektir. 2012-2013 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda açılacak olan Programın başvuruları 13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden programla ilgili ayrıntılı bilgilere http://uzem.ankara.edu.tr adresinden erişilebilinmektedir.