Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları İçin Duyuru

 

 

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI

SINAV SONUÇLARI İÇİN DUYURU

 

30/03/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Uzman Yönetmeliği kapsamında; uzman yardımcılığı alımı için 11-15/06/2012 tarihleri arasında sözlü sınav süresi tamamlanmıştır.

Ancak, zaman yetersizliği nedeniyle sözlü sınav değerlendirmesi daha önce belirlenen 19/06/2012 tarihinde tamamlanamadığından süreç aşağıda belirlendiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

 

 

Sınav Sonuç İlanı

25/Haziran/2012

İtiraz Tarihi

26 Haziran – 2 Temmuz/2012

İtiraz Karar Tarihi

3 -16 Temmuz/2012