PISA 2012 Esas Uygulaması

Konu: PISA 2012 Esas Uygulaması

 

Sayın Yetkili;

 

PISA 2012 Esas Uygulaması için okulunuz seçilmiştir.

Bu uygulamanın iş ve işlemlerini yürütmek için bir Okul Koordinatörü (Müdür / Müdür Yrd.) belirlenecektir. Bu nedenle Okul Bilgi Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Bu forma size gönderilen e-posta ekinden ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlgili formu indirerek, formdaki tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde elektronik ortamda doldurup en geç 13 Ocak 2011 tarihine kadar pisa@meb.gov.tr  ve apanal@meb.gov.tr e-posta adreslerine gönderiniz.

Ayrıca Okul Bilgi Formunda belirtilen 30 Ocak 02-Şubat tarihleri arasında öğretmenlere verilecek seminer için öğretmen seçilmesi ve seçilen öğretmenin konuyla ilgili bilgilendirilmesi acil olarak gerekmektedir. E-postayı aldığınıza dair geri bildirim yapmanız gerekmektedir.

Konuyla ilgili Resmi yazı size gönderilecektir.

 

 

       PISA 2012 Okul_Bilgi_Formu (Ek-2) 
    " Sadece telefon veya e- posta ile uygulamaya katılacağı bildirilen okullar dolduracaktır."

 

 

 

Not: Okul Bilgi Formu Ayrıca MEBBİS üzerinden de doldurulacaktır. Bu konuyla ilgili size e-postayla bilgi verilecektir. 18-19 Ocak 2012 tarihlerinde doldurulması planlanmaktadır.

 

TÜRKİYE PISA ULUSAL MERKEZİ

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Teknik Okullar/ANKARA

 

Tel: 0312 296 94 00 /9442-9532