Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
28.10.2010
OKUL TABANLI AFET EĞİTİMİ PROJESİ
 
Ülkemiz coğrafi koşullardan ötürü başta deprem ve sel olmak üzere sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Halkımızın, bu konudaki farkındalığını arttırmak için küçük yaşta gerekli eğitimin öğrencilere verilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, verilen bu eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için de özellikle öğretmen ve ve yöneticilerin eğitilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye gibi afetlerle iç içe yaşayan, afet yönetimi ve afet zarar azaltma konusunda gelişme kaydetmiş bulunan Japonya’nın afet eğitimi konusundaki deneyimlerinden de yararlanmak üzere Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 18 Ekim 2010 tarihinde “Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi” ni hayata geçirmek üzere bir protokol imzalanmıştır.

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülecek olan bu projenin genel amacı ülke genelinde ilk ve ortaöğretim okullarında risk yönetimi konusunda bilincin teşvik edilmesi için afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesidir. Bu kapsamda uygulanacak 3 yıllık proje süresince Marmara Bölgesinde bulunan 8 il ile Bolu ve Düzce illerinde toplam 80 pilot okulda gerçekleştirilecek eğitimlerde ilköğretim okulu öğrencilerinde, okul yöneticilerinde ve velilerde afet bilinci yerleştirilmeye ve afete hazırlıklı olma kültürü oluşturulmaya çalışılacaktır. Böylece hedef alanda okul tabanlı eğitim güçlendirilecektir. Projeyi takiben eğitim ve uygulamaların ülke geneline yaygınlaştırılması da amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, belirlenen 80 pilot okul arasında seçilecek 10 demonstrasyon okulunda oluşturulacak model sınıflar, proje ülke genelinde yaygınlaştırıldığında diğer okullarımıza da örnek teşkil edecektir.

2011 yılı başında başlayacak projede öncelikle eğitmenlerin Japonya’da eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu kapsamda eğitmenlerin Japonya deneyimlerini ve Japon afet eğitimin sistemini yerinde incelemeleri sağlanacaktır. Japonya’daki eğitimi takiben Yalova’da yürütülecek olan Hizmetiçi eğitim programları yoluyla da bu bilgilerin pilot okul öğretmen ve yöneticilerine aktarılması ve bu yolla da öğrenci ve velilerde afete hazırlık yönünde olumlu davranış değişikliklerinin geliştirilmesi beklenmektedir.