Uzay Bilimleri ve Astronomi Dersiyle İlgili Basın Açıklaması

T.C
Milli Eğitim Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI

24.06.2010 tarihli bazı gazetelerde, ‘Okullarda Ufo Dersi’,  ‘Uzaylılar Okul Kitabında’ başlıklarıyla çıkan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır;

Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1992 yılında Talim Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuş bir programdır.

Tüm müfredat programlarında olduğu gibi Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı da ezbere dayalı yaklaşımlar yerine, öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğreten çağdaş bir müfredatın hazırlanması anlayışı ile gözden geçirilmiş,  astronomi ve uzay bilimleri alanında meydana gelen değişmeler ve gelişmeler doğrultusunda güncel konuların yansıtılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, görüş ve yorumlarda bulunmalarının sağlanması gibi amaçlara yönelik olarak söz konusu program Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce yenilenmiştir.

Yenilenen program, Talim Terbiye Kurulu’nun 18/06/2010 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Talim Terbiye Kurulu’nun internet sitesinden duyurulmuştur. 
Program 2010- 2011 Öğretim Yılından itibaren uygulamaya konulacaktır. Ancak Ortaöğretim kurumlarında seçmeli 2 ders saati olarak okutulacak olan Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi ile ilgili, yayınevleri tarafından hazırlanan taslak kitaplar Talim Terbiye Kurul Başkanlığı’na incelenmek üzere henüz teslim edilmemiştir. Seçmeli dersle ilgili öğretim materyali 2010- 2011 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacaktır.

Bununla birlikte, “Ufolar, uzaylılar ders kitabına girdi” başlıklarıyla okuyucuya duyurulan ‘ufo ve uzaylılar’ gibi hususlar programda yer almamaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği