Öğrenme Nesnesi Proje Yarışması

Öğrenme Nesnesi Proje Yarışmasının Hedefi, ülkemizin gereksinim duyduğu her daim bilim ve teknoloji alanında rekabetçi insan gücünü yetiştirmek, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli bireyler için yeteneklerini ulusal ve evrensel kültüre katkı sağlayabilecekleri ortam düzenlemelerini sunmak, ülke genelinde tesis edilen bu tür ortamlarla bilgi teknolojilerinin kullanılmasına yönelik kişilerin öz yeterliklerini geliştirmektir.

Öğrenme Nesnesi Proje Yarışması Kılavuzu

Gerekli Dosyalar

 

Bu etkinlik, 2010 yılı e-Beceriler Haftası Türkiye etkinliği olarak Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir.