Taşımalı Eğitime İlişkin Basın Açıklaması


1 - Ülkemizde 1989 yılından bu yana kırsal kesimde taşımalı eğitim yapılmaktadır. 1998 yılında zorunlu eğitim süresinin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte taşınan öğrenci sayısında da büyük bir artış olmuştur. Taşımalı eğitim giderlerinin tamamı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımız, şu anda 80 ilimizdeki 798 ilçedeki 31 bin 874 yerleşim biriminden 6 bin 164 taşıma merkezi ilköğretim okuluna 41 bin 298 araçla öğrenci taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2007 yılında taşımalı eğitime 331 milyon 454 bin 239 YTL ayrılmıştır. 2007 yılına ilişkin taşımalı eğitim kapsamındaki hak sahiplerine bütün ödenekleri ödenmiştir. Taşınan öğrencilere öğle yemeği de verilmektedir. Taşıma araçlarının özellikleri Ulaştırma Bakanlığı "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

2 - Mevcut mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımız tarafından belediye sınırları içerisinde taşıma yapılmamaktadır. Belediye sınırları içerisindeki taşıma işlemleri velilerin talep ve tercihleri doğrultusunda servis araçları veya diğer imkanlarla yapılmaktadır.

3 - Servis araçlarının iş ve işlemleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinesinde yapılmaktadır. Okullarımızda öğrencilerin servilerle taşınmalarına ilişkin işlemler ise Okul Aile Birlikleri tarafından yürütülmektedir.

4 - Ortaöğretim kurumlarında ise gerek kırsalda gerekse belediyelik alanlarda öğrencilerin taşınması zorunlu kapsamında değildir. Bu seviyedeki öğrencilerin taşınması tamamen velilerin tasarrufundadır.

5 - Zaman zaman bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan ve "Türkiye'nin çağdaş imajına yakışmayan" görüntülerden yola çıkılarak yapılan haberler "taşıma eğitim sistemi" ile karıştırılmaktadır.

6 - Belediye sınırları içerisinde ücreti velilerce ödenen servis araçlarının evsafı ve özellikleri de yine ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ve kontrol edilmektedir. Velilerin kendi istekleriyle yaptıkları taşımalar Millî Eğitim Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda değildir. Mevcut yasa ve yönetmeliklere aykırı bir durum olması halinde ise ilgili kurumların devreye girmesi gerekmektedir.

Bugünkü bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan ve son derece rahatsız edici olan Aksaray ve Zonguldak'taki bahse konu haberlerin Bakanlığımızca gerçekleştirilen taşımalı eğitimle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri amacıyla her türlü tedbiri aldığı gibi taşımalı eğitimin de güvenli bir ortamda sağlıklı bir şekilde yapılmasına büyük önem vermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği