'Eğitim Sorunları Gittikçe Büyüyor' Başlıklı Yazıya Cevap

Sayın; Yaşar Önel
Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

Yaşar Abi adlı köşenizde Eğitim sorunları gittikçe büyüyor başlıklı yazınızla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yazınızdaki maddeler ayrı ayrı incelenmiş ve hepsiyle ilgili değerlendirme yapılmıştır.
 
1 - Millî Eğitim Bakanlığı, 3 yıldır başarıyla yürüttüğü ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesinden sonra ortaöğretim öğrencilerine de ders kitaplarını 2006 - 2007 eğitim öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu amaçla 35 milyon 443 bin 162 adet ders kitabı okulların açıldığı gün öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı. Bakanlığımız ortaöğretim öğrencilerinin kitap tedariki için 120 milyon YTL harcamıştır. Meslekî ve Teknik eğitimde ders çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı modüler sistemde eğitim uygulandı. Bu amaçla ders notlarının dağıtımı yanında internet ortamında her türlü yardımcı materyal hazır şekilde bulunduruluyor. Dolayısıyla herhangi bir ders kitabının eksik gitmesi veya dağıtılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Mevzi birkaç aksaklığın ötesinde ders notlarının yüzde 70nin gitmediğini ileri sürmek gerçekten komiktir.
 
2 - Öncelikle okulların temizlik başta olmak üzere giderlerinin yüzde 25 düzeyine indirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine geçen yıllara göre ödenekler her yıl artırılmıştır. Bunun yanında okulların gelir gider durumlarının tartışmasız bir şekilde yapılması ve herhangi bir problemle karşılaşılmaması için Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği çıkarılmış ve ilgili genelgeler yayımlanmak suretiyle bu konudaki tartışmalar sonlandırılmıştır. Ayrıca velilerden zorla bağış alınması yasal düzenlemelerle yasaklanmıştır.
 
3 - Medyamızın haber yapma şekli bizim dışımızdadır. Ancak, şiddet, zararlı madde kullanımı ve cinsel istismara karşı Bakanlığımız bir çok yeni projeyi hayata geçirmiştir. Bunların başında da UNICEF ve Avrupa Birliği(AB) ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve 2006 - 2013 yıllarını kapsayan Eğitim Ortamında Şiddettin Önlenmesi Eylem Planı geliyor. Bunun yanında eğitim kurumlarında zararlı madde kullanımı ve şiddettin önlenmesi amacıyla bütün tarafların katılımıyla sempozyum düzenlenmiştir. Okul - Aile - Öğrenci arasında sözleşme imzalanmak suretiyle bütün tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanmıştır.  Ayrıca okullarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla iki ayrı genelge yayımlanmıştır. Sosyal aktivitelere ağırlık verilmek suretiyle bu tür olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 
4 - Türkiye Avrupa Birliğine üyelik süreci görüşmelerini sürdüren bir ülkedir. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak amacıyla projeler yürütmektedir. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi de (MEGEP) bunlardan birisidir. Bu projeyi sömürge zihniyetli ve AB tarafından dayatılan şeklinde gösterilmesi yanlıştır. Bu tamamen Bakanlığımızın izni ve iradesiyle yürütülen bir çalışmadır ve son derece yararları bulunmaktadır. TİSK, TESK, TOBB, TÜSİAD, TÜRK - İŞ, Hak - İş ve DİSK gibi sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği proje kapsamında 46 geniş meslek alanında 5 bin 400 modüller program geliştirilmesi planlanmaktadır. İş piyasasının talepleri doğrultusunda öğrenci yetiştirilmesini sağlayan proje 105 okulda uygulanmaktadır.

5 - Millî Eğitim Bakanımız Sayın  Doç. Dr. Hüseyin Çelik, günün 18 saatini eğitimin sorunlarına ayırmakta ve ortaya koyduğu çalışmalarda öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için çalışmaktadır. Öğretmenlerin sosyal statülerinin yükseltilmesi yönünde de bir çok çalışma yapan Sayın Bakanımız, ek ders ücretlerinin artırılması, öğretmenlerin konut sahibi yapılması, dizüstü bilgisayar kampanyası gibi çalışmalar bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Sayın Bakanımız, bugüne kadar ortaya koyduğu bütün projelerde pedagojik bir yaklaşım sergilemiştir. Kendisi de bir eğitimci olan Sayın Bakanımız?la ilgili dile getirilen görüşler kesinlikle gerçeği yansıtmadığı gibi art niyet taşımaktadır.
 
6 - Bakanlığımız eğitimin sorunlu alanlarından birisini de teknolojik altyapı olarak belirlemiştir. Bu Alana yönelik bugüne kadar bir çok proje hayata geçirilmiştir. Okulların ADSL ile internete bağlanması, öğretmenlerin bütün iş ve işlemlerini internet üzerinden yapması, OKS ile ilgili her türlü işlemin internet üzerinden yapılması, eğitim portalı hazırlanması, internet üzerinden kayıt yapılması, öğretmenlere dizüstü bilgisayar kampanyası, öğretmenlerin bilgisayar konusunda eğitilmeleri? bu çalışmalardan yalnızca bir kaçıdır. Teknolojik altyapıya yönelik bugüne kadar 530 binden fazla bilgisayar okullara gönderilmiştir. Okullara gönderilen bilgisayarların eğitim amaçlı kullanılması için her türlü tedbir de alınmıştır. Bu kadar iyi niyetli yapılan bir çalışmanın kötü şekilde anılması tamamen bir art niyetli bakıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. MEB?in son yıllarda yaptığı icraatlara muhalefet yapılabilir. Ancak bilişim alanında yapılan icraatlar vicdan sahibi herkes tarafından yalnızca alkışlanmaktadır.
 
7 - Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu çalışmalardan birisi de 40 yıllık müfredatın yenilenmesidir. Yeni müfredat demokrasiye ve ekenomiye duyarlı bir şekilde hazırlandı. Sorgulayan, araştıran, yeteneklerinin ortaya çıkması sağlayan bir anlayışla hazırlanan müfredat, çağın gereklerine cevap verecek özelliktedir. Din eğitimi konusunda da aynı yaklaşım sergilenmiştir. Yazıda ismi geçen şahıs tarafından hazırlandığı iddia edilen filmlerin okullarda izlettirilmesi gibi bir durum söz konusu  değildir. Bu konuda bakanlığımız tarafından verilmiş bir izin bulunmadığı gibi basında yer alan haberler çerçevesinde ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmaktadır. Soruşturma sonucuna göre de yasal çerçevede gereken yapılmaktadır.
 
Yaptığımız araştırmada Bakanlığımız kayıtlarında böyle bir öğretmenin ismine rastlanılmamıştır. Öğretmen olup olmadığı tartışmalı birisinin bilimsel verilere dayanmayan, tamamen art niyet taşıyan açıklamalarını köşenize taşımanız da ayrıca tartışılacak bir konudur.
 
Yazınızı yukarıdaki bilgiler ışığında yeniden değerlendirmenizi dileriz.

Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği