Beden Eğitimi, Resim, Müzik Ders Saatleri...

BASIN AÇIKLAMASI

    
Beden Eğitimi, Resim ve Müzik ders saatlerine ilişkin olarak yapılan yeni düzenlemeyle ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız. 
   
Beden Eğitimi, Müzik ve Resim derslerinin haftalık ders saatleri 16.10.2009
tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiştir. Buna göre üç dersten birini, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 9. sınıflarda 2 saat; 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 1 saat zorunlu olarak seçmek durumundadır. Öğrenciler istekleri doğrultusunda 10, 11 ve 12. sınıflarda seçmeli dersler arasından örneğin Beden Eğitimi dersini seçtiğinde ortak dersle birlikte 3 saate kadar bu dersi almış olacaktır.  Böylece bu derslerin, önceki öğretim yıllarında en fazla sadece 9. sınıfta 2 ders saati zorunlu, diğer sınıflarda sadece seçmeli alınabilme durumları varken yeni düzenlemeyle bütün sınıflarda zorunlu seçmeli; 10, 11 ve 12. sınıflarda ise ayrıca seçmeli durumuna getirilerek ders saati sayısı 3'e çıkarılmıştır.
    
Bu konuda öğretmenlerimizin, sanatçılarımızın, sporcularımızın ve özellikle öğrenci velilerimizin göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür eder, yukarıdaki bilgiyi kamuoyuyla paylaşırız.
    
Ayrıntı bilgi için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ait http://ttkb.meb.gov.tr/ internet adresinden faydalanabilirsiniz.   

            
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği