Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

2006 YILINDA TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT SINAVINI KAZANIP GÖREVLENDİRME SIRASI BEKLEYEN ÖĞRETMENLER İLE 2007 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRETMENLERİMİZİN DİKKATİNE

YABANCI DİL SINAVI :

Başbakanlıkça, 2007 yılı sınav süreci içinde çıkarılan ve Resmi Gazetenin 13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı nüshasında yayımlanan Yurtdışında Sürekli Görevle Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince yurtdışında görevlendirilecek tüm öğretmenlerin görevlendirilecek ülke ve mezun olduğu okul dikkate alınmaksızın(Yabancı dille eğitim yapan okullardan mezun olanlar dâhil) yabancı dil sınavına alınmaları gerekmektedir. KPDS  belgesi bulunanlarda bu kapsama dahildir.

Bu nedenle Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 17 Mart 2007 tarihinde saat 14.00?de Ankara?da yabancı dil sınavı yapılacaktır. Bu sınava 2007 yılı mesleki yeterlik sınavı sonunda yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan öğretmenlerin yanı sıra 2006 ve daha önceki yıllardan görevlendirme sırası bekleyen öğretmenlerde katılmak zorundadır.                             

Yabancı dil sınavı, mesleki yeterlilik sınav kılavuzunda yabancı dil zorunluluğu olan ülkeler olarak belirlenen ülkelerde görevlendirilmek üzere müracaat edenler Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden, diğer ülkeler için müracaat edenler Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinden birinden katılacaklardır. Adaylar hangi dilden sınava gireceklerini aday bilgi formunda belirteceklerdir.

Daha önce yurtdışında görev yapmış öğretmenlerimizden, önceki yıllardan görevlendirme sırası bekleyen ve bu yıl Temsil Yeteneği Mülakatına girmeye hak kazananların son üç yıl içerisinde KPDS?den 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Bu öğretmenlerimiz yabancı dil sınavına katılmayacaklar, belgelerini Bakanlığımızın 0312?4188289 numaralı faks?ına 5 Mart 2007 tarihine kadar göndereceklerdir. Eğer bu öğretmenlerimizin son üç yılda KPDS?den 80 puan ve üzeri belgeleri yok ise yurtdışında görevlendirme hakkını kaybetmiş olacaklardır.
 
Batı Trakya?da görev almak üzere önceki yıllarda temsil yeteneği mülakat sınavını kazanarak bir veya daha fazla yıl görevlendirilen ve görev süresinin tamamlanmasını bekleyen öğretmenler yabancı dil sınavına katılmayacak ancak bu durumda olup hiç göreve başlamayan öğretmenler sınava katılacaklardır.

Sınav giriş belgeleri 12 Mart 2007 tarihinden itibaren  http://www.meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr  adreslerinden T.C. kimlik numaraları girilerek alınabilinecektir.

Adaylar sınava gelirken kimlik belgeleri ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

Yabancı dil sınav sonuçları 30 Mart 2007 tarihinde http://digm.meb.gov.tr, http://www.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

ADAY BİLGİ FORMU:
2007 Yılı Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucu Temsil Yeteneği Mülakatına hak kazanan öğretmenlerimiz için 27 Şubat 2007 tarihinde http://ilsis.meb.gov.tr  ve  http://digm.meb.gov.tr adreslerinde aday bilgi formu açılacaktır. Adaylar bilgi formlarını doldurup bir örneğini okul müdürüne onaylatarak mülakat esnasında beraberlerinde getireceklerdir. Aday bilgi formlarının okul/kurum müdürlüklerince 7 Mart 2007 tarihine kadar elektronik ortamda onaylanmasını lütfen takip ediniz.


TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI:
2007 yılı Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucu yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan öğretmenlerden bu sınavda başarılı olanlar,  Bakanlığımızca belirlenecek bir tarihte temsil yeteneği mülakatına alınacaklardır. Mülakatın tarihi ve adayların hangi tarihlerde mülakata alınacaklarına dair çizelge 30 Mart 2007 tarihinden itibaren http://digm.meb.gov.tr adresinde açıklanacaktır.

Yabancı dil sınavına girmeyen ve sınavda başarılı olamayan, 2006 ve önceki yıllardan görevlendirme sırası bekleyen öğretmenler yurtdışında görevlendirme hakkını kaybetmiş olacaklardır. 2007 yılında mesleki yeterlilik sınavına giren öğretmenlerden yabancı dil sınavına girmeyen ve sınavda başarılı olamayanlar ise temsil yeteneği mülakatına çağrılmayacaktır. 


MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGELER:
Adaylar telli plastik dosya içinde :
Aday Bilgi Formu(Okul Müdürlüğünden onaylı)
KPDS belgesi(Belgesi olanlar için)
Hizmet Cetveli
Adayın en son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.


YURTDIŞI GÖREVE UYUM SEMİNERİ
Yabancı dil sınavında başarılı olan öğretmenlerden 2006 yılından görevlendirme sırası bekleyip 2006 yılında `?yurtdışı göreve uyum semineri?? ne çağrılmayan öğretmenlerle 2007 yılı temsil yeteneği mülakat sınavında başarılı olup başarı sırasına göre bu yıl görevlendirilmesi planlanan öğretmenler Mayıs ayı içinde Yalova?da seminere alınacaklardır. Bu yıl görevlendirilmesi planlanmayan öğretmenler 2008 yılında yurtdışı göreve uyum semineri?? ne alınacaklardır.
 `?Yurtdışı göreve uyum semineri??ne çağrılacak öğretmenlerin listesi Mayıs ayı başında http://digm.meb.gov.tr  adresinde açıklanacaktır.