ABDİGM Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu

 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

2013 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı

 

 

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu

 

Güvenlik Sorusturmasi ve Arsiv Arastirmasi Formu (EK-1)

 

Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2)