Üniversiteye Kayıt Tarihleri

DUYURU

 

 

         Bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarındaki ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonucunda mezun olacak son sınıf öğrencilerinin kayıt tarihlerinin 14 Eylül 2007 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılması ve bu durumdaki öğrencilere ilişkin kayıt bilgilerinin 17 Eylül 2007 tarihine kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

         Bu durum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/09/2007 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.01-3190/22130 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza, ÖSYM Başkanlığına  ve rektörlüklere bildirilmiştir.

 

         Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonucunda mezun olacak son sınıf öğrencilerinin yükseköğretim kayıt esnasında bu durumu mezun oldukları okul müdürlüklerinden  alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri yararlı olacaktır.

 

         İlgililere duyurulur.