WEB SAYFASI HAKKINDA


Bu sayfa, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş olan "Fotoğraflarla Atatürk", CD-ROM'unun farklı bir versiyonudur. Tamamının ya da bir bölümünün özgün tasarım ve fotoğraflarıyla kişisel kullanım ya da ticari amaçla çoğaltılması yasaktır.

© 2000 MEB-EğiTek

"FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK" CD-ROM'U ÇALIŞMA GRUBU

Proje Yönetimi

Aysel ÖZFIRAT


İçerik Tasarımı ve Koordinasyon

H. Metin YILDIZ
Ayşe ÖZÜNLÜ
Serpil YÜRÜKER


İçerik ve Görüntü Danışmanlığı

Güler ŞENÜNVER
Ahmet Bekir PALAZOĞLU


Ekran ve Grafik Tasarımı

İlhan PAZARCIKÇI
Mehmet VELİPAŞAOĞLU


Teknik Sorumlu

Tunç Erdal AKDUR


Bilgisayar Uyarlama ve WEB Sayfası Düzenleme

Tunç Erdal AKDUR
Mustafa GÜNGÖR


Metin Düzeltme

Eser GÜLER
Ayşe ÖZÜNLÜ


Fotoğraf Araştırma, Tarama, Düzenleme, Bilgisayar Ortamına Aktarma

Esin ÖZGENÇ
İhsan AKŞEHİRLİ
Orhan KARAGÖZ
Serpil YÜRÜKER
Tunç Erdal AKDUR


Dizgi

Havva ÖZKAN
Münevver KARABACAK

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • Akgün, İsmail, Özdeyişler, İsmail Akgün, Matbaacılık ve Kitapçılık Müesseseleri, İstanbul
 • Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:37, Ankara 1990
 • Atatürk'ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1975
 • Bozkurt, İsmail-Tekdoğan, Turan, Doğumunun 100. Yılında Atatürk, Yazır Matbaası, Eylül 1980
 • Işıksel, Foto Cemal, Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Ankara, 1969
 • İnan, Âfet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959
 • İnan, Âfet, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1977
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Film ve Fotoğraf Arşivi
 • Özel, Mehmet, Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1990
 • Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk ve Eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, Ankara, 1990
 • Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk'ün Okul Gezileri, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, Ankara, 1999
 • Palazoğlu , Ahmet Bekir, Başöğretmen Atatürk I-II, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, 1991
 • Soyak, Hasan Rıza, Doğumundan Cumhuriyetin İlânına Kadar Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürkün Hususiyetleri, Hayat Yayınları, İstanbul, 1965
 • Tiftikçi Ender-Tiftikçi Mehmet, Atatürk ve Hukuk, Yargıtay Yayını, Ankara, 1999
 • Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti, Maarif Vekâleti Yayını, İstanbul, 1934
 • Ülger, S.Eriş, Mustafa Kemal Atatürk I-II, Ministerium Fui Kültür ve Verlog Anadolu Yayını, Almanya, 1994
 • Ülger, S.Eriş, Özgün Bilgi ve Fotoğraflarla Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayını, Ankara, 1996


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PC Bilgisayarlar için

 • Pentium II işlemcili 450 Mhz hızında bilgisayar veya daha üst modelleri
 • Windows 95, 98, 2000 işletim sistemleri
 • 32 MB RAM (64 MB RAM önerilir)
 • 32X hızlı CD-ROM sürücü
 • Ses Kartı
 • Internet Explorer (Version 4.0), Netscape Navigator Web sayfası tarama yazılımları
 • Web sayfaları, 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde ve en az 24 bit renk derinliğinde izlenmek üzere hazırlanmıştır. Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını bu şekilde yapınız.

Machintosh Bilgisayarlar için

 • Machintosh Power PC 233 Mhz hızında bilgisayar veya daha üst modelleri
 • MacOS 8.x işletim sistemleri
 • 64 MB RAM (128 MB RAM önerilir)
 • 24X hızlı CD-ROM sürücü
 • Ses Kartı
 • Internet Explorer (Version 4.0), Netscape Navigator Web sayfası tarama yazılımları
 • Web sayfaları, 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde ve en az 24 bit renk derinliğinde izlenmek üzere hazırlanmıştır. Bilgisayarınızın görüntü ayarlarını bu şekilde yapınız.