"Uygarlığın esası; ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır."