BAZI HİZMET BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME YAPILMASI
BAZI HİZMET BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME YAPILMASI

BAZI HİZMET BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME YAPILMASI

Bazı hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek ödeme yapılması öngörülerek, öğretmenlerin ekonomik koşullarının bir ölçüde iyileştirilmesi ile sosyo ekonomik gelişmişlik kriterlerine bağlı olarak bazı hizmet bölgelerinde öğretmen ataması, öğretmenlerin dengeli dağılımı ve atanan öğretmenlerin istenilir sürede görevde tutulmalarında yaşanan sorunun giderilmesi yoluyla eğitim-öğretim hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması amacıyla “Bazı Hizmet Bölgelerinde Görev Yapan Öğretmenlere Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırlandı.

BAZI HİZMET BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME YAPILMASI

Ek ödeme yapılacak yerleşim birimleri; 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik eki 1 Sayılı Cetvel’de V’inci bölgede yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Diyarbakır, VI’ncı bölgede yer alan Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Batman, Şırnak, Gümüşhane, Bayburt, Van illeri ve bu illere bağlı ilçeler ile Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yayımlanmış en son ilçe bazındaki sosyo ekonomik gelişmişlik kriterleri dikkate alınarak yapılan derecelendirmeye göre belirlenecek sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri düşük olan diğer ilçeler olacak.

 

Ek ödeme tutarları ile ek ödeme yapılacak sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri düşük olan diğer ilçeler; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

 

Ek ödeme tutarlarının, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı brüt tutarının yüzde 130’unu geçmemek üzere, hizmet bölgelerinin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak farklı oranlarda belirlenmesi düşünülmektedir.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.